Website lưu trữ chuyên đề

Tại website này chúng tớ có những:

  • Thông tin mới nhất về các hoạt động trong hiện tại và tương lai của dự án.
  • Các tài liệu độc quyền cho từng bộ môn, từng chuyên đề.
  • Nơi lưu trữ các bài kiểm tra, thi thử để tự đánh giá năng lực của bản thân…

Hệ thống quản lý học tập

Hệ thống quản lý học tập TGB-LMS (Learning Management System) chạy trên nền tảng mở Moodle là nơi diễn ra các kì thi thử online The Gifted Battlfield cũng như là nơi để đăng kí thi và trả kết quả thi thử offline trên website.

Ngoài những chức năng như trên, TGB-LMS còn cung cấp các khóa học kĩ năng như Latex nhằm đào tạo, hướng dẫn các thành viên mới của TGB

Website "Đấu trường tin học"

Tell your visitor how your service can improve their life. Connect with the problem that they’re trying to solve and address any objections you think they might have.

What is the biggest benefit your customer will get from this? Keep your target audience in mind.

Hệ thống bình duyệt Chuyên đề, phản biện đề (TGB-OJS)

Lưu ý: Hệ thống dành riêng cho các quý thầy cô.

Hệ thống này là một phần trong các quy trình đăng chuyên đề và các tài liệu của The Gifted Battlefield trong các giai đoạn tiếp theo. Việc tăng cường tính chính xác, mới mẻ trong các chuyên đề là một trong những mục tiêu về chất lượng mà The Gifted Battlefield hướng tới. Các Chuyên đề hay các bài viết sau khi được biên soạn xong bởi các thành viên thuộc Ban Chuyên môn sẽ được đánh giá, nhận xét, hướng dẫn sửa đổi bổ sung bởi các thầy/cô, anh/chị có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực đó.